Meniu

Tarybos, komisijos

Lopšelio-darželio „Žirniukas“ Taryba

Pirmininkė: Gintarė Stumbrienė, tėvų atstovė

Sekretorė: Gintarė Mačiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

Aurika Damonskienė, mokytojo padėjėja

Virginija Grišiuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Simona Iždonaitė-Balnienė, tėvų atstovė

Virginija Januškevičienė, ūkio dalies vedėja

Jurgita Joniškienė, tėvų atstovė

Žydrūnė Kaziulionytė, tėvų atstovė

Agnė Kuznecova, tėvų atstovė

Santa Paukštė, tėvų atstovė

Evaldas Paulauskas, tėvų atstovas

Roman Šarpanov, socialinis partneris

Regina Varpučianskienė, meninio ugdymo mokytoja

Darbo taryba

Pirmininkė – Simona Jonaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė – Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Narė – Albina Kivilienė, auklėtojos padėjėja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Romualda Budrienė, Pedagogų tarybos atstovė,

Živilė Damašauskienė, lopšelio-darželio tarybos atstovė,

Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas asmuo,

Regina Varpučianskienė, Pedagogų tarybos atstovė.

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybą sudaro: visi įstaigos pedagogai, direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

METODINĖ GRUPĖ

Grupės pirmininkė – Loreta Kondratavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Koordinuoja – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Metodinę grupę sudaro visi įstaigos pedagogai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Oksana Urbienė, logopedė.

Sekretorė – Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Jurgita Lendraitienė, logopedė,

Jūratė Juškevičienė, socialinė pedagogė,

Dalia Bugarevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Aušra Bagočienė, visuomenės sveikatos specialistė.

Informacija atnaujinta — 2023-01-07 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
Įstaigos kodas 190527715
A. s. LT947300010092450131
AB bankas „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Laima Tiepelienė

M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai
El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

2023 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS