Meniu

Tarybos, komisijos

Lopšelio-darželio „Žirniukas“ taryba

Pirmininkė: Gintarė Stumbrienė, tėvų atstovė.

Sekretorė: Gintarė Mačiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Aurika Damonskienė, mokytojo padėjėja,

Virginija Grišiuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Simona Iždonaitė-Balnienė, tėvų atstovė,

Jurgita Joniškienė, tėvų atstovė,

Žydrūnė Kaziulionytė, tėvų atstovė,

Agnė Kuznecova, tėvų atstovė,

Santa Paukštė, tėvų atstovė,

Evaldas Paulauskas, tėvų atstovas,

Roman Šarpanov, socialinis partneris,

Regina Varpučianskienė, meninio ugdymo mokytoja.

Darbo taryba

Pirmininkė – Simona Jonaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė – Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Narė – Albina Kivilienė, auklėtojos padėjėja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė: Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Romualda Budrienė, mokytojų tarybos atstovė,

Gintarė Juškienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, savininko deleguotas asmuo,

Santa Paukštė, lopšelio-darželio tarybos atstovė,

Regina Varpučianskienė, mokytojų tarybos atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė: Romualda Budrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Mokytojų tarybą sudaro: visi įstaigos pedagogai, direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

METODINĖ GRUPĖ

Grupės pirmininkė – Giedrė Bidvė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Koordinuoja – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Metodinę grupę sudaro visi įstaigos pedagogai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Oksana Urbienė, logopedė.

Sekretorė – Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Jurgita Lendraitienė, logopedė,

Indrė Ragulienė, socialinė pedagogė,

Jūratė Švabienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Aušra Bagočienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Informacija atnaujinta — 2024-03-26 | << ATGAL

 

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
Įstaigos kodas 190527715
A. s. LT947300010092450131
AB bankas „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Laima Tiepelienė

M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai
El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

2024 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS