Meniu

Apie įstaigą

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“ (24-asis vaikų lopšelis-darželis) įkurtas 1972 m.

Įstaigos misija – šiuolaikiška ugdymo įstaiga, kurianti palankią ir skatinančią aplinką, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, skatinanti socialinį-emocinį, fizinį, kūrybinį, intelektualinį vaiko augimą.

Įstaigos vizija – sveikas, sėkmingas ir laimingas vaikas.

Vertybės – pozityvus profesionalumas ir asmeninis meistriškumas; daugialypis požiūris ir tolerancija; atvirumas iniciatyvai, dialogui, bendradarbiavimui.

Įstaigos prioritetai:

  • vaikų sveikatingumo ugdymas ir fizinio aktyvumo skatinimas;
  • STEAM ugdymas;
  • meninis ugdymas;
  • socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas;
  • švietimo pagalbos užtikrinimas kiekvienam vaikui;
  • naujų edukacinių aplinkų kūrimas ir turtinimas;
  • darželio bendruomenės telkimas, tėvų įtraukimas į įstaigos veiklą.

Nuo 2002 m. įstaiga  –  tarptautinės socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ metodinis centras, bendradarbiaujantis su VšĮ „Vaiko labui“ ir aptarnaujantis Šiaulių apskrities ugdymo įstaigas, vykdančias šią ankstyvosios prevencijos programą.

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ pradėjo veikti STEAM centras. Įkurta edukacinė erdvė „Atradimų laboratorija“, aprūpinta naujomis priemonėmis ir įranga, padedanti plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, menų ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymąsi. Parengta ir kartu su socialiniu partneriu (Šiaulių jaunųjų technikų centru) įgyvendinama STEAM ugdymo(si) programa „Atradimų laboratorija (STEAM). Per tyrinėjimus į atradimus“. Įrengtoje edukacinėje erdvėje ugdytis galimybę turi ne tik  mūsų įstaigos vaikai, bet ir kitų Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai.

Informacija atnaujinta — 2024-02-01 | << ATGAL

 

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
Įstaigos kodas 190527715
A. s. LT947300010092450131
AB bankas „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Laima Tiepelienė

M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai
El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

2024 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS