Meniu

Apie įstaigą

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“ (24-asis vaikų lopšelis-darželis) įkurtas 1972 m.

Įstaigos misija – moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti pagrindines švietimo nuostatas bei programas, tenkinanti vaikų poreikius, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, laiduojanti psichinį, fizinį vaiko saugumą, asmenybės raidą.

Įstaigos vizija – sveikas, sėkmingas ir laimingas vaikas.

Įstaigos prioritetai:

  • vaikų sveikatingumo ugdymas ir fizinio aktyvumo skatinimas;
  • STEAM ugdymas;
  • socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas;
  • švietimo pagalbos užtikrinimas kiekvienam vaikui;
  • naujų edukacinių aplinkų kūrimas ir turtinimas;
  • darželio bendruomenės telkimas, tėvų įtraukimas į įstaigos veiklą.

Nuo 2002 m. įstaiga  –  tarptautinės socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ metodinis centras, bendradarbiaujantis su VšĮ „Vaiko labui“ ir aptarnaujantis Šiaulių apskrities ugdymo įstaigas, vykdančias šią ankstyvosios prevencijos programą.

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ pradėjo veikti STEAM centras. Įkurta edukacinė erdvė „Atradimų laboratorija“, aprūpinta naujomis priemonėmis ir įranga, padedanti plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, menų ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymąsi. Parengta ir kartu su socialiniu partneriu (Šiaulių jaunųjų technikų centru) įgyvendinama STEAM ugdymo(si) programa „Atradimų laboratorija (STEAM). Per tyrinėjimus į atradimus“. Įrengtoje edukacinėje erdvėje ugdytis galimybę turi ne tik  mūsų įstaigos vaikai, bet ir kitų Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai.

Informacija atnaujinta — 2022-11-17 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
Įstaigos kodas 190527715
A. s. LT947300010092450131
AB bankas „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Laima Tiepelienė

M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai
El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

2023 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS