Meniu

Kokybės vadybos sistema

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490 patvirtintas „Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas“. Siekiant tinkamo jo taikymo, atliktas pilotinis Bendrojo vertinimo modelio (BVM) išbandymas, kuriame dalyvavo ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ komanda.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 13 punktu, Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu 2023 m. kovo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-490, 2023 m. gruodžio 4 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-56 sudaryta kokybės vadybos sistemos, paremtos Bendruoju vertinimo modeliu, diegimo lopšelyje-darželyje darbo grupė.

Grupės vadovas – Laima Tiepelienė, direktorė.

Grupės nariai:

  • Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Virginija Grišiuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Indrė Ragulienė, socialinė pedagogė;
  • Oksana Urbienė, logopedė;
  • Juzė Zdanavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Grupės nariai atsakingi už tinkamų veiklos kokybės įsivertinimo duomenų rinkimo, analizės metodų ir procedūrų pasirinkimą, duomenų surinkimą, analizę ir vertinimą, dalyvauja atliekant įsivertinimą, rengiant įsivertinimo rezultatų ataskaitą, įgyvendinant tobulinimo planą.

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinatorė – Laima Tiepelienė, direktorė, atsakinga už veiklos kokybės įsivertinimo procedūrų koordinavimą, veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano įgyvendinimo stebėseną, viešinimo ir komunikacijos su išoriniais ir vidiniais suinteresuotais asmenimis koordinavimą.

Įsivertinimo proceso etapai ir žingsniai

BVM reglamentuojantys dokumentai: (prisegti dokumentai)

  • Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo įsakymas
  • Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas
  • BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose rekomendacijos
Informacija atnaujinta — 2024-01-24 | << ATGAL

 

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
Įstaigos kodas 190527715
A. s. LT947300010092450131
AB bankas „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Laima Tiepelienė

M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai
El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

2024 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS